Hjärtformade etiketter

Perfekta för produkter eller personliga hälsningar

60 x 60 mm
Beställ ner till 1 ark
12 etiketter per ark
50 x 50 mm
Beställ ner till 1 ark
15 etiketter per ark
40 x 40 mm
Beställ ner till 1 ark
24 etiketter per ark