Inspektionsetiketter

För kontrollmärkning av tekniska hjälpmedel, utrustning och maskiner

Letar du efter produkter för lager, inventarier och skyltar? Titta här!
Ø 45 mm
Beställ ner till 1 ark
20 etiketter per ark
Ø 40 mm
Beställ ner till 1 ark
24 etiketter per ark
Ø 37 mm
Beställ ner till 1 ark
24 etiketter per ark
Ø 30 mm
Beställ ner till 1 ark
48 etiketter per ark
Ø 25 mm
Beställ ner till 1 ark
70 etiketter per ark
Ø 20 mm
Beställ ner till 1 ark
88 etiketter per ark
Ø 15 mm
Beställ ner till 1 ark
150 etiketter per ark

Averys inspektionsdatumetiketter för märkning av t.ex. utrustning som enligt lag ska besiktigas och kontrolleras. Finns i varianter där du själv kan skriva ut text, datum, årtal m.m. på etiketterna och fästa dem på utrustningen. Eller som förtryckta med årtal och månad, så att de är redo att fästas på utrustningen. Då råder det ingen tvekan om att inspektionen har utförts.

Avery inspektionsetiketter

Inget krångel med maskinen

Håll koll på inspektion och underhåll

Arbetsmiljölagen ställer krav på att företag genom lämpliga kontroller och underhåll ska säkerställa att teknisk utrustning och maskiner som används kontinuerligt hålls i gott skick och uppfyller gällande regler för konstruktion, utrustning och säkerhetsanordningar.

Om du arbetar med inspektion, kontroll eller underhåll av utrustning som exempelvis lyftanordningar och vinschar, tryckkärl, kylutrustning och tryckkärl, stegar, byggnadsställningar, pallyftar, portar, brandsläckare, gasanläggningar osv. är Averys inspektionsdatumetiketter den perfekta lösningen för synlig angivelse av att en obligatorisk besiktning, kontroll eller inspektion har ägt rum.

Etiketterna är runda och finns som permanenta, avtagbara, med NoPeel™ eller med VOID-plombering. Du kan välja mellan etiketter med förtryckta årtal och månader, eller för utskrift med egen text, design, logotyp osv. På så sätt har du en mycket enkel och lätt lösning som du bara behöver fästa på utrustningen. Då råder det ingen tvekan om att en nödvändig inspektion har utförts.

Det är en enkel, unik och professionell lösning för både kontrollanten och de som arbetar med utrustningen. Arken är förpackade i en smart och behändig bok som kan förvaras i fickorna på arbetskläderna eller i verktygslådan.

Du kan snabbt och enkelt designa och skriva ut dem med den gratis programvaran Avery Design & Print, där du hittar massor av mallar och piktogram som du kan använda på etiketterna.