Fyrkantiga etiketter, 70 x 36 mm
Specifikation
Mått
70 x 36 mm
Etiketter per ark
24
Programvarukod
70x36-R
Form
Fyrkantiga
Arkformat
A4
Användning
Universaletiketter, Adressetiketter, Inventarie-etiketter, Organisationsetiketter, Märkplåtsetiketter, Syltetiketter, Produktetiketter, Flasketiketter