Fyrkantiga etiketter, 70 x 37 mm
Specifikation
Mått
70 x 37 mm
Etiketter per ark
24
Programvarukod
70x37-R
Form
Fyrkantiga
Arkformat
A4
Användning
Universaletiketter, Adressetiketter, Inventarie-etiketter, Organisationsetiketter, Märkplåtsetiketter, Syltetiketter, Produktetiketter, Flasketiketter