Fyrkantiga etiketter, 70 x 42,3 mm
Specifikation
Mått
70 x 42,3 mm
Etiketter per ark
21
Programvarukod
70x42-R
Form
Fyrkantiga
Arkformat
A4
Användning
Universaletiketter, Adressetiketter, Inventarie-etiketter, Märkningsetiketter, Organisationsetiketter, Produktetiketter, Hyllmärkning, Flasketiketter, Syltetiketter