Kvadratiska etiketter, 45 x 45 mm
Specifikation
Mått
45 x 45 mm
Etiketter per ark
24
Programvarukod
45x45-S
Form
Kvadratiska
Arkformat
A4
Användning
Organisationsetiketter, Märkningsetiketter, Produktetiketter, QR-kodetiketter, Streckkodsetiketter, Flasketiketter, Syltetiketter