Ovala etiketter, 45 x 65 mm
Specifikation
Mått
45 x 65 mm
Etiketter per ark
16
Programvarukod
45x65-O
Form
Ovala
Arkformat
A4
Användning
Märkningsetiketter, Organisationsetiketter, Produktetiketter, Flasketiketter, Syltetiketter