Runda etiketter, Ø 40 mm
Specifikation
Mått
Ø 40 mm
Etiketter per ark
24
Programvarukod
40-RND
Form
Runda
Arkformat
A4
Användning
Märkningsetiketter, Produktetiketter, Säkerhetsetiketter, Inventarie-etiketter, Inspektionsetiketter, Organisationsetiketter, Flasketiketter, Syltetiketter