Runda etiketter, Ø 45 mm
Specifikation
Mått
Ø 45 mm
Etiketter per ark
20
Programvarukod
45-RND
Form
Runda
Arkformat
A4
Användning
Märkningsetiketter, Produktetiketter, Säkerhetsetiketter, Inventarie-etiketter, Inspektionsetiketter, Organisationsetiketter, Flasketiketter, Syltetiketter, Laboratoriemärken, Snusetiketter