Runda etiketter, Ø 57 mm
Specifikation
Mått
Ø 57 mm
Etiketter per ark
12
Programvarukod
57-RND
Form
Runda
Arkformat
A4
Användning
Märkningsetiketter, Produktetiketter, Säkerhetsetiketter, Inventarie-etiketter, Organisationsetiketter, Flasketiketter, Syltetiketter, Laboratoriemärken, Snusetiketter