METO – er expert på detaljistetiketter

Perfekt produktidentifiering och märkning

I mer än 50 år har METO presenterat banbrytande nya idéer och innovativa lösningar för detaljhandeln. Våra lösningar är perfekt avstämda mot detaljistsektorns speciella behov och spelar en betydelsefull roll för marknadens utformning. Vi har tagit fram en lång rad säljfrämjande lösningar som sedan kommit att bli standard i detaljistledet.

Det var METO som uppfann den första handhållna märkningsmaskinen. Priskassetterna PromoSign och och skrivmaterialssatserna för affischer bär också vårt namn. Många andra av våra patenterade lösningar är du säkert bekant med genom ditt dagliga arbete med produkter från oss. Vi försöker hela tiden göra våra produkter ännu flexiblare och enklare att använda så att vi kan uppfylla kraven från detaljistledet.

METO – er expert på detaljistetiketter

Er expert på detaljistetiketter


METO utvecklar, tillverkar och säljer en lång rad olika etiketter och märkningslösningar. I vårt produktutbud ingår pris- och promotionetiketter, produkter för märkning i enlighet med de tyska Food Information Regulation (FIR) och HACCP-direktiven, streckkodsetiketter och elektromagnetiska etiketter för stöldskydd av varor. Bland våra produkter hittar ni även kostnadseffektiva lösningar för märkning av färskvaror, fästanordningar för elektronisk prismärkning och olika säljfrämjande lösningar.

I snart 60 år har META tagit fram märknings- och promotionlösningar som blivit till en standard i detaljistledet. Med dessa lösningar har vi gjort det möjligt för alla detaljhandlare att informera sina kunder om priser, sista förbrukningsdatum, extraerbjudanden och mycket mer på ett effektivt sätt samtidigt som man kunnat kommunicera all information som främjar försäljningen ännu bättre.

Tradition och innovation


METO är leverantör av högklassiga produkter och fungerar som en partner för detaljhandeln. Bakom våra framgångar ligger decennier av erfarenhet och nära samarbeten med våra kunder. Detta har också gjort det möjligt för oss att utveckla innovativa och kundspecifika koncept och sedan implementera dessa med hög precision. Våra lösningar syftar till att hjälpa alla detaljhandlare att klara de ständigt föränderliga kraven i återförsäljarbranschen och samtidigt stå väl rustade för framtiden.

METO har funnits i ca 100 år. Företaget grundades i Köln 1918 av Adolf Metzger och Oskar Kind. Sedan 2016, ingår METO i CCL Industries Inc. som är marknadsledande inom områdena märknings- och paketeringslösningar för både företag och konsumenter. Inom CCL-koncernen är METO ett fristående företag i CCL:s Avery-division. METO, som har sitt säte i tyska Hirschhorn am Neckar, har ca 200 anställda.

Avery - Ledande inom programvarustyrda digitala utskriftslösningar

Avery Nordic

Distributionspartner

Avery Nordic är distributionspartner för METO Fr.o.m. den 1 december 2018, kommer Avery att vara distributionspartner för METO i Danmark och Sverige. Avery ingår i den globala CCL-koncernen under namnet Meto International GmbH. Avery kan alltså ses som er direktkontakt till Meto. Det handlar här om ett starkt partnerskap som kortar tiden till marknaden, förbättrar servicen och har som mål att skapa ännu nöjdare kunder.

CCL (Connecticut Chemical Limited)

Sedan 2016, ingår METO i CCL Industries Inc. som är marknadsledande på områdena märknings- och paketeringslösningar för både företag och konsumenter.

Inom CCL-koncernen fungerar METO med sina ca 170 anställda som ett eget företag i Avery-divisionen. Detta stärker METO som ett traditionellt varumärke och öppnar upp ett brett spektrum av möjligheter för våra kunder.

Företaget CCL Industries Inc. grundades i Toronto 1951 under namnet Connecticut Chemicals Limited. CCL Industries har sedan dess utvecklats till marknadsledande inom områdena specialförpackningar och etiketter.

Global pionjär för specialförpackningar

CCL är störst i världen på etiketter och levererar innovativa lösningar till branscher som hushålls- och kroppsvårdsprodukter, mat och dryck, hälso- och sjukvård, specialistsektorn, bilar och kapitalvaror liksom till konsumentvarumarknaden världen över. Företaget är indelat i sex rapporteringsenheter:

  • CCL Label: Världsledande inom innovativa etikettlösningar för kosmetikbranschen och den farmaceutiska industrin liksom inom sektorerna dryck, livsmedel och njutningsmedel.
  • CCL Container: Erbjuder ett brett sortiment av aluminium-/aerosolbehållare, som till största delen används inom branscherna kosmetik, livsmedel och dryck.
  • CCL Secure: Tillverkar världens mest avancerade utgångsmaterial för sedlar (Guardian™). Används för 80 sedelvalörer i 24 länder.
  • Avery: Världsledande inom områdena mjukvarustödda dator- och digitaltryckslösningar för etiketter. Företagets produkter används dagligen av miljontals småföretag och konsumenter. Finns i 84 länder.
  • Checkpoint: Världsomspännande företagsenhet inom områdena produkt- och varuskydd samt även inom produktmärkning för detaljhandeln. 400 servicetekniker, 35 länder, 60.000 installationer per år.
  • Innovia: Globalt verksam tillverkare av specialfolier för konsumtionsvaru- och njutningsmedelsbranscherna.
METO - Quality made in Germany

Våra certifieringar

METO lägger stor vikt vid att säkerställa att företagets alla produkter är av hög kvalitet och har lång livslängd. För att så alltid ska vara fallet för oss och våra kunder även på lång sikt, strävar vi inte bara efter höga standarder internt – vi åtar oss också att uppfylla krävande standarder från externa parter. Detta återspeglas av att vi erhållit en lång rad certifieringar från erkända standardiseringsorganisationer.

Tysk kvalitet! METO lägger stor vikt vid att företagets produkter ska hålla hög kvalitet och ha lång livslängd. Våra interna standarder är därför högt satta och vi genomgår dessutom utvärderingar för att fastställa att vi även uppfyller strikta standarder från olika fristående organisationer. Vi är certifierade enligt en lång rad produktions- och råmaterialstandarder uppsatta av erkända standardiseringsorganisationer, t.ex.:

ISO 9001/14001/50001
VO1935-2004 Good Manufacturing Practice (GMP)
BRC Global - food safety certification (HACCP)
FSC/PEFC – till stöd för en hållbar virkesindustri
Fritt från latex, bisfenol, tungmetaller och ozonnedbrytande ämnen.

Sektorer & branscher

METO – er expert på detaljistetiketter