Programvara: Jämförelse av våra lösningar

 

Avery® Design & Print

Programvara och mallar Passar alla behov. Många möjligheter: från enkel infogning av text i tomma mallar till kreativ design och fördesignade mallar

Microsoft® Word-mallar

Tomma mallar med möjlighet för infogning av enkel text i Microsoft

  Mer info Mer info

Användning

   
Infoga text, bilder och grafik Ja Ja
Importera data från Excel Ja Nein
Skapa streckkoder Ja Nein
Skapa QR-koder Ja Nein
Koppla dokument Ja Nein
Skapa serienummer Ja Nein

Avsett för

   
Windows Ja Ja
Mac Ja Nein
Surfplatta Ja Nein

Tillgänglighet

   
Offline Ja Ja
Online Ja Nein