Fyrkantiga etiketter, 63,5 x 38,1 mm
Specifikation
Mått
63,5 x 38,1 mm
Etiketter per ark
21
Programvarukod
64x38-R
Form
Fyrkantiga
Arkformat
A4
Användning
Universaletiketter, Adressetiketter, Märkningsetiketter, Organisationsetiketter, Inventarie-etiketter, Produktetiketter, Syltetiketter, Flasketiketter