Jobb hos Avery Nordic

Avery är världens största leverantör av etiketter, specialkonverterade media- och programvarulösningar för digitaltryck till företag och konsumenter. Avery har stort fokus på förvärv och onlinetryck-teknik. Under Avery Nordic fi nns fl era varumärken, bl a METO, alla baserade på fi losofi n ”designa och skriv ut själv”.

Avery Nordic är det regionala nordiska Avery-kontoret med adress i Køge, söder om Köpenhamn, där vi har dedikerade resurser inom försäljning, kundservice, marknadsföring och fi nans för Avery/METO-kunder och konsumenter i Norden. Tjänsten kommer att vara placerad hos CCL Sverige, så svenska arbetsförhållanden gäller.

Lediga jobb hos Avery Nordic