Vanliga frågor

Vad är tomma Avery-mallar till Microsoft Word?

De flesta Avery-produkter stöds av de senaste versionerna av Microsoft Word och många av de kreativa programvarorna.

För nya produkter som inte omfattas av Microsoft Word eller andra programvarupaket, har Avery utvecklat tomma mallar till Microsoft Word 97 för Windows® och Mac samt senare versioner. Därmed får du möjlighet att välja och anpassa flera Avery-produkter.

Var hittar jag tomma Avery-mallar till Microsoft Word?

De tomma Avery-mallarna är utformade till Microsoft Word 97 för Windows och Mac och senare versioner.

De tomma mallarna till Word kan laddas ner under produkterna.

Jag kan inte se mallayouten när jag öppnar mitt Microsoft Word-dokument. Hur ser jag den?

Alla våra mallar skapas med hjälp av tabellfunktionen i Microsoft Word. Om tabellinjerna inte är synliga när dokumentet öppnas ska du beroende på din MS Word version välja följande inställningar:

1) Öppna etikettmallen

2) Markera allt med tangentkombinationen (CTRL + A)

3) Visa rutnätslinjer:

 

  •  I Word XP (2002) väljs menyn Tabell > Visa rutnät
  •  I Word 2003 väljs menyn Tabell > Visa rutnät
  •  I Word 2007 väljs menyn Tabell > Layout  > Visa rutnät
  •  I Word 2010 väljs fliken Utkast > Ramar > Visa rasterlinjer
  •  I Word 2013 väljs Sidlayout > Ordna > Gitterlinjeinställningar – En ny meny öppnas där ”Visa rutnät” kan aktiveras. När du inte vill visa rutnätet tar du bara bort bocken igen.

Hur lägger jag till en bild i en tom Avery-mall till Microsoft Word?

Om du vill infoga en bild i en tom Avery-mall till Microsoft Word håller du musen över det önskade området.

Välj Infoga > Grafik > Från fil. Sök efter den önskade bilden och klicka på ”Klistra in”.

Innan du gör några ändringar ska du klicka på bilden, välja ”Formatera grafik” och följa anvisningarna för din Microsoft Word-version

Word 2002/XP och 2000:
Klicka på fliken ”Layout”.
Under ”Radbrytning” väljer du ”Före text”.
Under horisontell justering väljer du ”Annan”.
(Endast Word 2002/XP: Klicka på ”Mer”. Klicka på fliken ”Bildplacering”. Välj inställningen ”Tillåt överlappning”. Klicka på OK.)
Klicka på OK.

Word 97:
Klicka på fliken ”Placering”.
Välj ”Över texten” och inaktivera alla andra inställningar.
Klicka på ”Radbrytning” och välj ”Ingen”.
Klicka på OK.

Med de valda inställningarna kan du justera bildstorleken och flytta och kopiera bilden efter behov. Om du vill ändra storlek på bilden och behålla rätt proportioner drar du bara i bildramens hörn. För att flytta bilden klickar du bara på den, därefter kan du dra den med musen eller flytta på den med piltangenterna.

Hur fungerar koppling av dokument via MS Word?

Utskrift av etiketter med hjälp av kopplingsfunktionen i Word görs på följande sätt:

Avery Word-mallen
Hämta Word-mallen till den produkt du vill skriva ut på (Du hittar Word-mallar för utskrivbara produkter under produkten på Avery.eu.)
Välj Försändelser > Välj mottagareUnder ”Välj mottagare” anger du databasen (t.ex. en Excel-fil), varifrån data ska hämtas. Filen ska innehålla en kolumntitel på första raden, och data på den andra raden. Kolumnangivelsen används som kopplingsfält (platshållare).

”Infoga kopplingsfält”, och formatera det i den första etiketten genom att välja vilka fält som ska finnas på etiketten, samt i vilken ordning fälten ska stå.

Hämta data med ”Uppdatera etiketter”
 
Med ”Förhandsvisning” kan data kontrolleras.

Om resultatet är som önskat väljer du ”Avsluta och koppla” för att hämta alla data till Word-dokumentet(där enskilda datauppsättningar fortfarande kan bearbetas), eller skriv ut direkt.

Tomt Word-dokument
Öppna ett tomt Word-dokument
Välj Försändelser > Starta koppling > Etiketter

Välj etikettillverkare ”Avery A4/A5” eller ”Avery Zweckform” och det önskade etikettnumret, till exempel 3475

Under ”Välj mottagare” anger du databasen (t.ex. en Excel-fil), varifrån data ska hämtas. Filen ska innehålla en kolumntitel på första raden, och data på den andra raden. Kolumnangivelsen används som kopplingsfält (platshållare).

”Infoga kopplingsfält”, och formatera det i den första etiketten genom att välja vilka fält som ska finnas på etiketten, samt i vilken ordning fälten ska stå.

Hämta data med ”Uppdatera etiketter”
 
Med ”Förhandsvisning” kan data kontrolleras.

Om resultatet är som önskat väljer du ”Avsluta och koppla” för att hämta alla data till Word-dokumentet(där enskilda datauppsättningar fortfarande kan bearbetas), eller skriv ut direkt.