10 tips för perfekt utskrift av etiketter

Steg-för-steg-anvisning

Etiketter beter sig annorlunda i skrivaren än vanligt papper, så det finns några saker att tänka på när man skriver ut etiketter. Ta några minuter och läs de här tipsen – den tiden tjänar du snart igen. Sen kan du skriva ut snabbt, professionellt och stressfritt på dina etiketter i framtiden.

AZ_Druck-Tipp-Intro_565x318px_blau_final.jpg
AZ_Druck-Tipp1_565x318px_blau_final.jpg

Tips 1: Var noga med etiketternas kvalitet

Se till att använda originalprodukter från Avery. Du kan förlita dig till 100 % på våra produkters förstklassiga kvalitet:

• Etiketternas optimala planhet och jämna yta ger en problemfri skrivargenomströmning.
• Skrivaren skonas: De kringgående limfria kanterna på våra etiketter förhindrar att limavlagringar uppstår i skrivaren.
• Mycket skarpt tryck utan suddiga partier genom att tonern fäster bra.
• Exakta utskrifter stöds genom användning av våra originalprodukter. Våra onlinemallar är måttanpassade efter våra etiketter.

AZ_Druck-Tipp2_565x318px_blau_final.jpg

Tips 2: Använd etiketter som passar för skrivaren

• Våra universal- och pärmetiketter kan skrivas ut med alla skrivare.
• För specialetiketter som frakt-, textil- eller folieetiketter bör du använda den rekommenderade skrivartekniken. Skrivarinformationen finns på framsidan av förpackningen och i artikelbeskrivningen.

AZ_Druck-Tipp3_565x318px_blau_final.jpg

Tips 3: För exakta utskrifter rekommenderar vi vårt mallverktyg

• När du formger etiketterna, se till att text och andra designelement hamnar en liten bit från etikettens kant. Alla skrivare tillåter nämligen inte millimeterexakta utskrifter.
• Använd vårt kostnadsfria onlineverktyg Avery Design & Print med måttanpassade mallar och användbara funktioner, som t.ex. serieutskrifter.

AZ_Druck-Tipp4_565x318px_blau_final.jpg

Tips 4: Kontrollera skrivarinställningarna

• Välj inställningen för ”Etiketter” i skrivarmenyn. (Andra ord som ”kartong” eller ”tjockt papper” kan också förekomma, beroende på skrivartyp.) Då förs arket långsammare genom skrivaren, och tonern hinner fixeras bättre.
• För bläckstråleskrivare väljer du inställningen ”Normalt papper”. Annars kan det ibland bli för mycket bläck.

AZ_Druck-Tipp5_565x318px_blau_final.jpg

Tips 5: Bläddra igenom etiketterna före utskrift

• Bläddra igenom arken ordentligt innan du lägger etiketterna i pappersfacket.
• På så vis kommer det luft mellan de enskilda arken och de dras in ett i taget.

AZ_Druck-Tipp6_565x318px_blau_final.jpg

Tips 6: Placera etikettarket på rätt sätt i skrivaren

• Placera etiketterna i det avsedda pappersfacket. Se skrivarens bruksanvisning för mer information.
• För Averys etiketter är marginalen lika stor på alla sidor, så du behöver bara hålla reda på fram- och baksidan.
• Visuella markeringar på skrivaren visar hur man lägger i arken rätt.
• Hittar du ingen markering? Markera på ett tomt pappersark, skriv ut på det och använd resultatet för att vända arken rätt.

AZ_Druck-Tipp7_565x318px_blau_final.jpg

Tips 7: Gör en provutskrift på vanligt papper

• Vi rekommenderar en provutskrift på vanligt papper. Din skrivare kanske skriver ut utskriftsmallen något annorlunda än vad som visas i utskriftsvyn.
• Lägg den utskrivna sidan över etikettarket och kontrollera mot ljuset att allt är rätt placerat.
• Korrigera vid behov avvikelserna manuellt i utskriftmallen från Avery. Oftast räcker det att justera radavstånden eller marginalerna.

AZ_Druck-Tipp8_565x318px_blau_final.jpg

Tips 8: Etikettarket får bara gå en gång genom skrivaren

• Vi rekommenderar att du inte lägger tillbaka ett etikettark som redan (delvis) har skrivits ut i skrivaren.
• Varför då? Materialet förlorar sin styvhet när enstaka etiketter tas bort. Det gör att etiketter kan lossna i skrivaren eller arket kan trassla in sig och orsaka skrivarstopp.
”När etiketter tas bort bryts dessutom den kringgående limfria säkerhetskanten QCT (Quattro Clean Technology) och kan därmed inte lika effektivt förhindra limavlagringar i skrivaren.”

AZ_Druck-Tipp9_565x318px_blau_final.jpg

Tips 9: För optimal inmatning, tänk på följande:

• Använd skjutreglaget när du lägger i papperet och ställ in det perfekt efter etikettarket.
• Om du ska skriva ut flera etikettark, fyll inte riktigt hela pappersfacket. På så sätt kan skrivaren lättare dra in varje ark för sig.

AZ_Druck-Tipp10_565x318px_blau_final.jpg

Tips 10: Förvara etiketterna på rätt sätt

• Förvara etiketterna i rumstemperatur i originalförpackningen.
• Skydda etiketterna mot fukt, värme och direkt solljus. Förvara dem inte i närheten av värmekällor (element).
• Undvik stora temperaturvariationer. Om temperaturen i skrivarrummet skiljer sig avsevärt från den i förrådet, behöver etiketterna acklimatiseras helst en hel dag före utskrift.