Förseglingsetiketter

För försegling av glas, burkar, flaskor och burkar

277 x 17 mm
7 etiketter per ark
60 x 160 mm (20 mm remsa)
3 etiketter per ark
60 x 160 mm (12 mm remsa)
3 etiketter per ark
55 x 100 mm (20 mm remsa)
6 etiketter per ark
55 x 100 mm (12 mm remsa)
6 etiketter per ark
50 x 100 mm (20 mm remsa)
6 etiketter per ark
50 x 100 mm (12 mm remsa)
6 etiketter per ark
40 x 100 mm (20 mm remsa)
8 etiketter per ark