Förseglingsetiketter

För försegling av glas, burkar, flaskor och burkar

120 x 80 mm (12 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
2 etiketter per ark
100 x 60 mm (12 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
2 etiketter per ark
80 x 40 mm (12 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
4 etiketter per ark
277 x 17 mm
Beställ ner till 1 ark
7 etiketter per ark
60 x 160 mm (20 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
3 etiketter per ark
60 x 160 mm (12 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
3 etiketter per ark
55 x 100 mm (20 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
6 etiketter per ark
55 x 100 mm (12 mm remsa)
Beställ ner till 1 ark
6 etiketter per ark