Hållbarhet berör oss alla!

Vårt arbete för att skydda och säkra förnybara resurser är omfattande och ISO-certifierat. Skyddet av resurser är vår prioritet i valet av råvaror samt i produktionen och avfallshanteringen.

Vi producerar 1 500 olika etikettprodukter och andra produkter i vårt sortiment utsläpps- och PVC-fritt på vår produktionsanläggning.

Här kan du informera dig om våra certifieringar.

Avery Think & Care
Avery Miljöledning

Miljöledning

Vi använder miljöledningssystem och har uppnått certifiering enligt den internationella standarden ISO 14001:2015.

Vi är stolta över att kunna uppvisa vårt ISO-certifikat

FSC®-certifierade produkter

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och hjälper samtidigt till att motverka den globala uppvärmningen. Många av de produkter vi köper varje dag är tillverkade i material från skogen. Genom att följa FSC®-märket hjälper du till att ta hand om världens skogar, och de människor som bor och arbetar i dem.

Avery har ett stort urval av FSC®-certifierade produkter, som är tillverkade i papper från ansvarsfullt skogsbruk. När du köper dessa produkter hjälper du till att se till att områden med utrotningshotade djur och växter bevaras.

Avery Nordic FSC® certifierad med licenskod FSC® C116598.

Avery  Återanvändbarhet

Återanvändbarhet

Våra etiketter och förpackningar är miljövänliga och kan återvinnas tillsammans med vanligt pappersavfall.

 

Hållbara produkter och förpackningar

Här hittar du en guide för att läsa våra hållbarhetsfaktorer

Produktion enligt EU:s hälso- och säkerhetskrav

Produktion enligt EU:s hälso- och säkerhetskrav

Våra produkter uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav, och innehåller inga av de farliga ämnen som anges i RoHS-direktivet.

Du kan dessutom läsa mer här i vår dokumentation.

The Blue Angel

The Blue Angel

Avery tilldelades ”The Blue Angel”-certifiering för sitt sortiment av etiketter i återvunnet material.

”The Blue Angel” är det första och mest kända miljömärket i världen.

Få mer information om ”The Blue Angel”-certifieringen

Relaterade idéer:
Miljö