Hållbarhet berör oss alla!

Vårt arbete för att skydda och säkra förnybara resurser är omfattande och ISO-certifierat. Skyddet av resurser är vår prioritet i valet av råvaror samt i produktionen och avfallshanteringen.

Vi producerar 1 500 olika etikettprodukter och andra produkter i vårt sortiment utsläpps- och PVC-fritt på vår produktionsanläggning.

Här kan du informera dig om våra certifieringar.

Avery Think & Care
Avery Miljöledning

Miljöledning

Vi använder miljöledningssystem och har uppnått certifiering enligt den internationella standarden ISO 14001:2015.

Vi är stolta över att kunna uppvisa vårt ISO-certifikat

FSC®-certifierade produkter

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och hjälper samtidigt till att motverka den globala uppvärmningen. Många av de produkter vi köper varje dag är tillverkade i material från skogen. Genom att följa FSC®-märket hjälper du till att ta hand om världens skogar, och de människor som bor och arbetar i dem.

Avery har ett stort urval av FSC®-certifierade produkter, som är tillverkade i papper från ansvarsfullt skogsbruk. När du köper dessa produkter hjälper du till att se till att områden med utrotningshotade djur och växter bevaras.

Avery Nordic FSC® certifierad med licenskod FSC® C116598.

Avery  Återanvändbarhet

Återanvändbarhet

Våra etiketter och förpackningar är miljövänliga och kan återvinnas tillsammans med vanligt pappersavfall.

Produktion enligt EU:s hälso- och säkerhetskrav

Produktion enligt EU:s hälso- och säkerhetskrav

Våra produkter uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav, och innehåller inga av de farliga ämnen som anges i RoHS-direktivet.

Du kan dessutom läsa mer här i vår dokumentation.

The Blue Angel

The Blue Angel

Avery tilldelades ”The Blue Angel”-certifiering för sitt sortiment av etiketter i återvunnet material.

”The Blue Angel” är det första och mest kända miljömärket i världen.

Få mer information om ”The Blue Angel”-certifieringen

Relaterade idéer