Triangulära etiketter

Perfekta för skyltar och varningar

200 mm
1 etikett per ark
100 mm
3 etiketter per ark
50 mm
15 etiketter per ark