Förseglingsetiketter

Med VOID-säkerhetstext

Letar du efter fler produkter för brev och packet? Titta här!
30011967_Spendbox_1_0
50x100mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011968_Spendbox_1_0
Ø80mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011963_Spendbox_1_
Ø50mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011961_Spendbox_1_0
Ø33mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011966_Spendbox_1_0
50x100mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011969_Spendbox_1_0
Ø80mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011964_Spendbox_1_0
Ø50mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta
30011962_Spendbox_1_0
Ø33mm
500 Etiketter / rulle
Förtryckta

Innehållet i dina paket och dokumentmappar är konfidentiellt och bara avsett för mottagaren. Och du kan säkra det med Averys förseglingsetiketter och säkerhetsetiketter. Märkena är försedda med det tydligt igenkännbara och internationellt förståeliga trycket ”Security Seal”. Säkerhetstexten ”VOID” efterlämnas på förseglingsytan när etiketten lyfts, och skyddar därmed dina produkter mot oönskad åtkomst.

Averys förseglingsetiketter – skyddar dina paket och dokument med VOID-säkerhetstext

Försegling och säkring

Synliga etiketter med förebyggande effekt

Skydda känsliga dokument eller värdefulla produkter mot manipulation och missbruk under försändelse och transitering. Säkerhetsförsegling med etiketter/säkerhetsetiketter är ett flexibelt alternativ till traditionell försegling. Det är en billig, snabb och effektiv lösning. Säkerhetsförseglingarna är inte industrispecifika och kan användas till praktiskt taget alla branscher och industrier. Förseglingsetiketterna i sig själva ger inte någon bestämd form av skydd, men de klargör att det de sitter på är förseglat, och det har en förebyggande effekt och visuell konsekvens om etiketten tas bort eftersom VOID-texten kommer att efterlämnas på den plomberade ytan. Du kommer därför alltid att kunna se om det har förekommit otillåten åtkomst eller brott på förseglingen.

Det specialutvecklade häftmedlet på säkerhetsförseglingarna fäster på alla vanliga förpackningsmaterial och försändelsematerial. Dessutom har etiketterna en perforering efter varje etikett, vilket underlättar enklare och snabbare bearbetning, och gör dem perfekta för till exempel större paketstationer.