Runda etiketter, Ø 15 mm
Specifikation
Mått
Ø 15 mm
Etiketter per ark
150
Programvarukod
15-RND
Form
Runda
Arkformat
A4
Användning
Organisationsetiketter, Märkningsetiketter, Produktetiketter, Inspektionsetiketter, Minietiketter, Kapseletiketter