Runda etiketter, Ø 51 mm
Specifikation
Mått
Ø 51 mm
Etiketter per ark
15
Programvarukod
51-RND
Form
Runda
Arkformat
A4
Användning
Organisationsetiketter, Produktetiketter, Märkningsetiketter, Syltetiketter, Flasketiketter, Snusetiketter