Whiteboardpennor

Oumbärliga i mötesrummet

Se Avery märkpennor per kategori
Avery Whiteboardpennor | Oumbärliga i mötesrummet

Whiteboardpennor är oumbärliga i alla möteslokaler. De används när de stora idéerna och strategierna ska utformas – och när ni möts för att skapa nya idéer med gemensam brainstorming på whiteboardtavlan. Averys whiteboardpennor innehåller dry erase-bläck som är lätt att torka av. Innehåller inte toluen, xylen eller tungmetaller. Bläck och plastdelar uppfyller EN71-3 och har ventilerad hatt enligt ISO 11540.

Please enjoy!